ph4_logo
 
 

 

Projekt

ph4_image_text

Med 24SevenOffice projekt får du en rad smarta lösningar för din projekthantering – samlade på ett och samma ställe. Du får full kontroll över kapacitetsutnyttjande, upplupna timmar, projektets progresjon, ekonomisk status, dokument och e-postkorrespondens. I egenskap av projektledare kan du enkelt planera projektets genomförande, dela ut och delegera uppgifter och uppdrag, styra rättigheter och bjuda in externa deltagare att delta i projekten.

Projekt- planering

En viktig framgångsfaktor för varje projekt är god planering och frekvent uppföljning. I 24SevenOffice webbaserade projektledning kan du enkelt sätta upp projektplanering, delegera uppgifter och uppdrag, uppskatta tidsåtgång och dela information med externa deltagare. Projektplanen kan visas både som ett Gantt-diagram och en uppgiftslista.

Resursstyrning

24SevenOffice webbaserade projektsystem ger dig full översikt över kapacitetsutnyttjande för dina projekt – vid användning av resursstyrning. Du har kontroll över vem som jobbar på vilka projekt och inte minst hur många timmar varje enskild anställd har till förfogande. Vid användning av resursstyrning kommer du allt eftersom att få information om beläggningen när det gäller dina anställda och därmed effektivt kunna planera vilka projekt du har kapacitet att arbeta med i framtiden.

Timregistrering

24SevenOffice webbaserade projektledning innehåller ett användarvänligt och samtidigt avancerat timregistreringssystem för registrering, godkännande och fakturering av timmar. Om du är på språng, kan du givetvis registrera dina timmar via mobiltelefonen. Fakturerade timmar och kostnader bokförs direkt i projektbokföringen.

Fakturering och projekt- bokföring

Du kan givetvis upprätta fakturaunderlag och fakturera via 24SevenOffice projekt och samtidigt få automatisk uppdaterad projektbokföring. Genom att använda 24SevenOffice ekonomi tillsammans med projekthantering, kan du styra alla faser av dina projekt och få tillgång till nyckeltal och annan relevant information i ett överskådligt gränssnitt.

Dokument- delning

Genom att använda dig av filhantering för dina projekt, får du tillgång till viktiga dokument var du än befinner dig. Varje enskilt projekt har ett eget dokumentområde där du kan fildela och jobba med projektrelaterade dokument. Du kan enkelt ladda upp dokument genom att använda ”drag and drop”-funktionen, styra deltagarnas tillgång och skicka e-post med dokument direkt från projektkortet.

Budget och analys

Vi erbjuder en rad rapporter så att du kan få en samlad översikt över dina projekt – antingen det gäller drift, resursanvändning, intäkter eller upplupna kostnader. Samtliga rapporter ger dig live data, så att du alltid har enkel och smidig tillgång till den information som du behöver för att planera och analysera dina projekt.

E-post- anslutning mot projektkort

Vi erbjuder en komplett webbaserad e-postklient med alla funktioner med vilka du är van att administrera din e-post. Med 24SevenOffice kan du ansluta önskad e-post till dina projekt. Detta ger bättre informationsflöde, du undviker att förlora viktig kundkorrespondens och alla anställda får tillgång till 100 % uppdaterad information. Du kan givetvis fritt använda den e-postleverantör som du önskar.

Fritt antal projekt och deltagare

De finns ingen begränsning när det gäller hur många projekt du kan upprätta och hur många externa deltagare som du kan bjuda in. Vi har naturligtvis sett till att du skall ha möjlighet att dela dina projekt med så många personer som du själv önskar för att kunna jobba så effektivt som möjligt!

Dynamiska projektmallar

Du kan upprätta olika mallprojekt och använda dessa mallar till nya projekt som du kommer att upprätta i framtiden. Detta är mycket bra för kunder som har fastlagda rutiner och processer vilka upprepas och som önskar att spara tid vid upprättande och strukturering av projekten.

Rapportering- genomgående för alla moduler

I 24SevenOffice lägger du in data en gång, på en plats och slipper därmed dubbelregistreringar och omfattande processer för att få fram korrekta nyckeltal. Du har alltid tillgång till uppdaterad information och relevant data och rapporterna kan självfallet köras på tvären över alla moduler. Utöver standardiserade rapporter kan du använda vårt avancerade rapportcenter för generering av Excel-baserade specialrapporter.

Integrerad med Cisco Webex onlinekonferens

24SevenOffice har integrerat en världsledande webb- och videokonferenslösning. Genom Cisco WebEx online konferens kan du utföra frekventa och mer produktiva möten samtidigt som tidsåtgång och resekostnader kan reduceras markant. Flygresor förorsakar en stor del av klimatutsläppen och många verksamheter har insett fördelarna med att använda webb- och videokonferenser. Med denna lösning kan du arrangera och bjuda in direkt från gruppkalendern i 24SevenOffice.

Mobila tjänster

Med 24SevenOffice och mobiltelefon kan du synkronisera kalender, uppdrag, e-post och kontakter. Oberoende av var du lägger in eller ändrar information kommer synkroniseringen automatiskt uppdatera mobiltelefonerna mot 24SevenOffice. Du har på så sätt alltid uppdaterad information och backup var än du befinner dig om du tappar bort telefonen eller behöver byta ut den gamla telefonen.

Integrerad med telefoni

Med integrerad Oyatel CallManager kan du ringa direkt från kund- och kontaktkort samt se en översikt över samtal i egen samtalslogg. 24SevenOffice är även integrerad med Telenor Mobilt Bredband-abonnenter.

Integrerad med ekonomi

Du kan via projekt upprätta fakturaunderlag, fakturor och budget som är direktkopplade till bokföringen. Genom att använda 24SevenOffice ekonomi ihop med 24SevenOffice projekt, kan du styra alla faser av dina projekt och få tillgång till all relevant information – i ett och samma gränssnitt.

​Integrerad med CRM

Du kan bjuda in interna och externa kontakter, som du har lagrat i kontakt- och verksamhetsdatabasen, att delta i dina projekt. Via CRM har du full översikt över vilka kontakter som är involverade i varje enskilt projekt samt möjlighet att få tillträde och upprätta nya projekt.

CARL E DATA