ph4_logo
 
 

 

Integration

Integration står hela alltid i centrum när 24SevenOffice utvecklar nya funktionaliteter och tjänster. För oss betyder integration effektiva processer, bättre informationsflöde, automatiska uppdateringar, mindre reseverksamhet och ett hav av möjligheter. Med 24SevenOffice är inte integration associerat med tunga processer och stor investering – en mängd integrationer finns redan på plats för dig som kund. Detta innebär att du kan ta i bruk enkla till mer avancerade integrationer — enkelt och snabbt ”1-2-3”. Du har självfallet full flexibilitet i förhållande till vad du önskar att använda dig av. All information är samlad på ett och samma ställe – med ett användarnamn och lösenord. ”Goodbye” installation. ”Hello” integration!

Alla moduler talar med varandra

Med 24SevenOffice har du all kundspecifik information samlad på varje enskilt kundkort. Det innebär att du från kundkortet har direkt tillgång till all kunddata – i ett och samma system. Ergo, är dubbel- och trippelregistreringar av kunddata, som många nog har kommit i kontakt med via mer traditionella system — något som är ett främmande ord för oss. Alla moduler är fullt integrerade, vilket bland annat innebär att fakturor kan upprättas direkt från projekt och CRM, att du kan koppla fakturor mot kampanjer för framställning av resultat och rapporter som kan köras genomgående för alla moduler.

Alltid uppdaterad

Med vår gruppkalender har du alltid full översikt och tillgång till dina kollegors kalender. E-post är givetvis integrerad med CRM och projekt så att du kan koppla önskad e-post till kund- och projektkort. Med vårt system jobbar dina anställda online och mot samma databas. Detta innebär att du har tillgång ”live” till företagets affärssystem och dokument – varsomhelst och närsomhelst

.

Enkelt att uppgradera

Med 24SevenOffice är det helt upp till dig vilka funktionaliteter ditt företag – och varje enskild anställd skall ha tillgång till. Det är självfallet mycket enkelt att uppgradera och integrera nya funktionaliteter till din klient. Vi täcker alla behov – något som gör att du kan växa och utvecklas i systemet och heller aldrig kommer att växa ur det. Du betalar naturligtvis endast för den funktionalitet som du faktiskt använder dig av.

Integration med partner

Det som är fantastiskt med vår teknologi är att den ger en rad möjligheter till integration gentemot partner. Utgångspunkten är naturligtvis alltid att skapa mervärde för våra kunder – med fokus på användarvänlighet och effektivisering av processer. För oss är det en självklarhet att kunddata skall kunna importeras direkt in i systemet via AAA Soliditet/Dun & Bradstreet, att ditt företags fakturor kan stämmas av automatiskt mot inbetalningar och att utestående fordringar överförs automatiskt till ditt inkassoföretag. Vi kan garantera att det kommer att lanseras många spännande samarbeten på detta område under de kommande åren.

Rapportering - tvärs över alla moduler

I 24SevenOffice lägger du in data en gång, på en plats och slipper därmed dubbelregistreringar och omfattande processer för att få fram korrekta nyckeltal. Du har alltid tillgång till uppdaterad information och relevant data och rapporterna kan självfallet köras genomgående för alla moduler. Utöver standardiserade rapporter kan du använda vårt avancerade rapportcenter för generering av Excel-baserade specialrapporter.

CARL E DATA