ph4_logo
 
 

 

Ekonomi

ph4_image_text

Med 24SevenOffice bokföring arbetar du papperslöst på bästa möjliga sätt och är oberoende av person och plats för att få jobben gjorda. Bokföringssystemet levereras med standarduppsättning och NS-kontoplan. Om du önskar kan du exempelvis förbestämma konteringsregler, anpassa kontoplan och format på verifikationer. Inskannande verifikationer, kvitteringar och fakturor kommer upp i huvudboken och reskontra – med aktivitetshistorik. Detta säkerställer effektiv spårning av information knuten till varje enskild transaktion.

Effektiv registrering och spårning av verifikationer

Med 24SevenOffice bokföring arbetar du papperslöst på bästa möjliga sätt och är oberoende av person och plats för att få jobben gjorda. Bokföringssystemet levereras med standarduppsättning och NS-kontoplan. Om du önskar kan du exempelvis förbestämma konteringsregler, anpassa kontoplan och format på verifikationer. Inskannande verifikationer, kvitteringar och fakturor kommer upp i huvudboken och reskontra – med aktivitetshistorik. Detta säkerställer effektiv spårning av information knuten till varje enskild transaktion.

Inskanning av verifikationer

Genom att skanna in dina verifikationer säkerställer du underlaget för effektiv registrering av verifikationer och rapportering när det gäller verksamhetens ekonomiska data. Samtliga av dina verifikationerligger säkert lagrade och krypterade i våra system och finns tillgängliga via drill down-funktionen i aktuella rapporter. Detta innebär att du slipper ha hela kontoret fullt av pärmar med gamla verifikationer och revisorer kan smidigt logga in i systemet och kolla bokföringen oberoende av var någonstans de befinner sig.

Rapportering med drill down-funktion

Våra rapporter ger dig bra översikt och full spårbarhet med drill down-funktion ända ned till verifikationsnivå. Vi levererar överskådliga live-rapporter med stora selekteringsmöjligheter och grafisk framställning av data som ger dig både översikt och handlingsunderlag. Alla rapporter uppdateras live allteftersom bokföringstransaktioner utförs.

Order, faktura och påminnelse

Upprätta order/faktura – och välj om du vill skriva ut eller skicka faktura direkt via e-post. Alla ut- och ingående transaktioner bokförs direkt i bokföringen och påminnelselistan uppdateras allt eftersom inbetalningar eventuellt uteblir. Om du fakturerar hyra för bostad, abonnenter eller liknande kan du upprätta återkommande fakturering.

CRM uppdaterad mot reskontra

Via CRM, och varje enskild kund och leverantör, hittar du en uppdaterad reskontra-översikt allt eftersom det registreras in-/utgående fakturor, inbetalningar och kreditnoter. Detta innebär att samtliga personer i din verksamhet alltid kan hålla sig 100 % uppdaterad.

Fri tillgång till bokförare och revisorer

Extern bokförare och revisor har fri användartillgång till 24SevenOffice och kan utföra sina jobb oberoende av var någonstans de befinner sig. Du har full översikt över alla rapporter som uppdateras live allteftersom de bokförs och faktureras. Eftersom ni jobbar mot samma system, behöver du inte längre vänta på att få dina rapporter översända.

Integrerad med BGC

Med integration mot BGC, erbjuder vi bankintegration för in- och utbetalningar i systemet. Du kan betala dina leverantörer och ta emot betalningar från dina kunder – med automatisk matchning mot reskontra utan att logga in via Internetbanken.

Rapportering - genomgående för alla moduler

I 24SevenOffice lägger du in data en gång, på en plats och slipper därmed dubbelregistreringar och omfattande processer för att få fram korrekta nyckeltal. Du har alltid tillgång till uppdaterad information och relevant data och rapporterna kan självfallet köras genomgående för alla moduler. Utöver standardiserade rapporter kan du använda vårt avancerade rapportcenter för generering av Excel-baserade specialrapporter.

Integrerad med inkasso och reskontra

Genom integrering med Intrum Justitia erbjuder vi marknadsledande lösningar för inkasso- och reskontrahantering. Med inkasso- och reskontrahantering integrerad i vårt system, får du en spegelbild av reskontra mellan 24SevenOffice Ekonomi och Intrum Justitia, automatisk överföring av faktura och betalningsinformation – och inte minst, professionella inkassorutiner från en känd aktör.

Integrerad med Soliditet/Dun & Bradstreet

Med 24SevenOffice kan du utföra kreditkontroller av kunder, utföra övervakning på kunder för att följa deras kreditrating samt även visa kreditrating på en åldersfördelad kundlista. Du kan självfallet även söka upp företag i AAA Soliditet/Dun & Bradstreet:s databaser och lägga in dem direkt i ditt kund- och kontaktregister i 24SevenOffice. Genom att göra detta undgår du bland annat risken för manuell felstansning och reducerar därmed exempelvis risken med felförsändelser av faktura.

Effektiv attestering och workflow

Postmottagning, skanning, tolkning och kvalitetssäkring av alla pappersburna och e-postbaserade leverantörsfakturor. Med denna avancerade lösning från vår partner Ibistic får du kanske marknadens bästa och mest avancerade lösning för behandling av ingående fakturor – när det gäller arbetsflöde, godkännande och kontering. Du väljer själv om du vill använda dig av standardiserade arbetsflöden eller om du vill anpassa dessa efter dina behov.

Integrerat med CRM

Via 24SevenOffice CRM kan du upprätta faktura, se kund- och leverantörsreskontra och faktura/order-historik. Du får all information samlad på en och samma plats när det gäller kunder och leverantörer, något som gör det enkelt att skaffa sig en helhetsbild.

Integrerat med projekt

Från 24SevenOffice Projekt kan du bland annat upprätta fakturaplaner och fakturera timmar och kostnader. Skannade verifikationer länkas till varje enskilt projekt för full spårbarhet. Och med en tangentryckning får du information om varje enskilt projekts ekonomiska situation – med full drill down-funktion ända ned på verifikationsnivå.

Integrerat med e-post, filer och kalender

Med 24SevenOffice får du en komplett webbaserad e-postklient med alla funktioner som du är van att administrera din e-post med. Du kan ansluta önskade e-postadresser till kund, kontakt, leverantör eller projekt. Du kan givetvis fritt använda den e-postleverantör som du önskar.

Med vårt webbaserade filområde har du tillgång till viktiga dokument var du än befinner dig. Utöver ett gemensamt filområde – har naturligtvis varje enskild kund, leverantör, kontakt och projekt ett eget dedikerat filområde.

Kalenderfunktionen i 24SevenOffice kallas för gruppkalender eftersom den ger dina anställda möjlighet att dela kalenderinformation. Du har alltid tillgång till dina kollegors kalender, så att du omedelbart kan se om de är upptagna eller lediga.

CARL E DATA