ph4_logo
 
 

 

CRM

ph4_image_text

24SevenOffice erbjuder givetvis en komplett webbaserad e-postlösning.

Fördelen med vår e-postklient är att den är helt integrerad med vårt CRM-system, så att all

e-postkorrespondens automatiskt kan länkas till kunder och kontakter. Du har helt enkelt tillgång till all mailkorrespondens och kundhistorik – med ett par tangenttryckningar. Du kan givetvis fritt använda den e-postleverantör som du önskar.

Med 24SevenOffice CRM kan du effektivisera dialogen med dina kunder genom en rad spännande funktionaliteter och integrationsmöjligheter. Direkt från kundkort har du tillgång till all kundspecifik information, såsom reskontra-översikt, möjlighet till kreditkontroll och full aktivitietsöversikt med bland annat e-postkorrespondens, telefonlogg etc. Bland övriga funktionaliteter finner du budget, analys, säljmöjligheter, rapportgenerator, kalender, delning av dokument och marknadsföring. 24SevenOffice CRM är rett och slett ett fantastiskt försäljningsverktyg.

Kontakt- och företags- databas

All information om dina kunder, partner, leverantörer och övriga kontakter lagras i 24SevenOffice webbaserade kontakt- och företagsdatabas. Du har tillgång till alla anteckningar, uppdrag och avtal som ligger lagrade på varje enskild företag och kontakt. Alla i företaget jobbar mot samma databas. På detta sätt får ni full översikt, och inte minst ett utmärkt informationsflöde internt – och ut mot företagets kunder.

Säljstöds- verktyg

Genom att använda 24SevenOffice CRM-system som säljstödsverktyg kommer du att få en översikt över hur många säljprojekt som ligger i pipeline samt kunna följa processen i alla faser från det att en säljmöjlighet upprättas. Ni kan själva definiera säljsteg i förhållande till era kriterier och arbetssätt. Detta ger förutsägbarhet genom att det erbjuder full översikt över förväntade framtida intäkter och bättre beslutsunderlag för forecasting.

Budget och analys

Med 24SevenOffice CRM har du tillgång till en rad rapporter som ger dig fullständig översikt över försäljning, uppnådda mål och aktivitetsnivå. Genom att använda budgetfunktionaliteten i vårt system kan ni framställa uppnådd budget både på avdelnings- och säljarnivå. Aktivitetshistorik ger en bild över vilka säljaktiviteter som genomförs och vad som kan förbättras. Har du någon gång funderat över om säljmålen är realistiska, mötesfrekvens hos säljarna, vilka kampanjer och källor som genererar störst försäljning? Detta plus mycket annan användbar information kommer du att kunna ta fram via vårt webbaserade CRM-system.

Full aktivitets- översikt

I 24SevenOffice CRM får du en fullständig aktivitetsöversikt över alla kunder och kontakter. Anteckningar, uppdrag, avtal, dokument, e-post och ekonomisk information finns allt samlat i en överskådlig bild som ger dig full kontroll och handlingskraft. Detta förbättrar kommunikationen internt och för er närmare era kunder.

Automatisk anslutning av e-post

24SevenOffice erbjuder givetvis en komplett webbaserad e-postlösning. Fördelen med vår e-postklient är att den är helt integrerad med vårt CRM-system, så att all e-postkorrespondens automatiskt kan länkas till kunder och kontakter. Du har helt enkelt tillgång till all mailkorrespondens och kundhistorik – med ett par tangenttryckningar. Du kan givetvis fritt använda den e-postleverantör som du önskar.

Personlig dashboard

Varje användare har tillgång till sitt personliga dashboard som kan anpassas till användarens behov. Det är om önskvärt även möjligt att upprätta flera dashboard eller hämta fram önskad funktionalitet genom användning av systemet widgetfunktion. Detta gör att varje enskild anställd får omedelbar tillgång till sina prioritetsområden.

Filhantering och kalender

Kalenderfunktionen i 24SevenOffice kallas för gruppkalender eftersom den ger dina anställda möjlighet att dela kalenderinformation. Du har alltid tillgång till dina kollegors kalender, så att du omedelbart kan se om de är upptagna eller lediga.

Med vårt webbaserade filområde har du tillgång till viktiga filer var du än befinner dig. Utöver ett gemensamt filområde – har naturligtvis varje enskild kund, leverantör, kontakt och projekt ett eget dedikerat filområde.

Marknadsföring och kampanjer

Genom vår kampanjmodul kan du enkelt trycka ut listor från kunddatabasen för användning i direktmarknadsföring, exempelvis för massutskick av e-post eller upprättande av telefonlistor. Du kan för övrigt kategorisera utifrån egna eller branschspecifika kriterier för att kvalitetssäkra att du kommunicerar relevant innehåll till mottagare av nyhetsbrev och kampanjer. Kampanjer kan även knytas mot order/faktura för framställning av resultat.

Rapportering - genomgående för alla moduler

I 24SevenOffice lägger du in data en gång, på en plats och slipper därmed dubbelregistreringar och omfattande processer för att få fram korrekta nyckeltal. Du har alltid tillgång till uppdaterad information och relevant data och rapporter kan självfallet köras på tvären över alla moduler. Utöver standardiserade rapporter kan du använda vårt avancerade rapportcenter för generering av Excel-baserade specialrapporter.

Mobila tjänster

Med 24SevenOffice och mobiltelefon kan du synkronisera kalender, uppdrag, e-post och kontakter. Oberoende av var du lägger in eller ändrar information kommer synkroniseringen automatiskt uppdatera mobiltelefonerna mot 24SevenOffice. Du har på så sätt alltid uppdaterad information var än du befinner dig och backup om du tappar bort telefonen eller behöver byta ut den gamla telefonen.

Integrerad med Soliditet/Dun & Bradstreet

Med 24SevenOffice kan du söka upp och lägga in kunder och kontakter direkt från AAA Soliditet/Dun & Badstreet databas till vårt CRM-system. Du kan kolla vilka roller kontaktpersoner har i andra företag samt göra kreditkontroll, utforska nyckeltal och lägga till kunder till kreditövervakning. Med denna tjänst sparar du tidskrävande manuell inmatning av data och har alltid tillgång till uppdaterad information.

Integrerad med telefoni

Oyatel CallManager är integrerad med 24SevenOffice. Integrationen innebär att du kan ringa direkt (click-to-call) i från vårt CRM-system samt få en fullständig översikt över samtal i egen samtalslogg på kundkorten. 24SevenOffice är även integrerad med Telenor Mobilt Bredband-abonnenter.

Integrerad med Cisco Webex onlinekonferens

24SevenOffice har integrerat en världsledande webb- och videokonferenslösning. Genom Cisco WebEx onlinekonferens kan du utföra frekventa och mer produktiva möten samtidigt som tidsåtgång och resekostnader kan reduceras markant. Flygresor förorsakar en stor del av klimatutsläppen och många verksamheter har insett fördelarna med att använda webb- och videokonferenser. Med denna lösning kan du arrangera och bjuda in till möten direkt från gruppkalendern i 24SevenOffice.

Integrerad med ekonomi

Via kundkorten kan du upprätta order/faktura och se reskontrahistorik live. Faktura kan även kopplas till kampanjer för framställning av resultat. Genom att kombinera CRM med vår ekonomimodul slipper du att förhålla dig till flera olika system som inte kommunicerar med varandra och du undviker på så vis krävande manuella processer och dubbelregistreringar.

Integrerad med projekt

Du kan via kundkorten upprätta nya projekt samt se och komma åt de projekt som du har upprätta för varje enskild kund. Du kan bjuda in interna och externa kontakter att delta i dina projekt samt länka e-post, dokument, avtal och säljmöjligheter mot dina projekt.

CARL E DATA